Cena Nadace VIZE 97 Sokol

5. října 2016, v den nedožitých 80. narozenin prezidenta Václava Havla, se v Pražské křižovatce uskuteční slavnostní předání Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Letošním laureátem je významný český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista profesor Jan Sokol. Cenu osobně převezme z rukou paní Dagmar Havlové.

Tuto mezinárodní Cenu Nadace uděluje – v souladu se svým posláním – význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.

Pan Jan Sokol je toho příkladem. Zabývá se hlavně fenomenologií, filosofickou antropologií, dějinami náboženství a překlady z různých jazyků. V roce 1998 pak ministrem školství, později také protikandidátem Václava Klause ve volbách prezidenta ČR. Na přelomu tisíciletí spoluzaložil Fakultu humanitních studií UK, do roku 2007 byl jejím prvním děkanem. Spolupracoval na ekumenickém překladu bible, publikoval v mnoha časopisech, dříve i v samizdatu.

Paní Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, k výběru letošního laureáta dodává: „Profesora Jana Sokola si vážím pro jeho statečné občanské postoje, protože byl jedním z prvních signatářů Charty 77, ale samozřejmě i pro jeho filosofické dílo v oblasti filosofické antropologie, v němž pokládá základní otázky o člověku a smyslu jeho existence zde na zemi.“

Pan Sokol získá diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika. Udělení Ceny se však neomezí na vlastní slavnostní akt jejího předání, ale bude doprovázeno dalšími akcemi, včetně neformálního veřejně přístupného setkání studentů a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty, které bude probíhat od 10:00 do 12:00 hodin. K dostání zde bude výběrový sborník esejů a textů profesora Sokola Nežít jen pro sebe.

Letošním generálním partnerem slavnostního předání Ceny Nadace VIZE 97 se stala globální investiční skupina Pioneer Investments, se kterou Nadace VIZE 97 úzce spolupracuje.

Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se uděluje od roku 1999. Na nositelé Ceny můžete nahlédnout zde.

Novinky

Pražská křižovatka se opět otevře veřejn…

Během prvního zářijového týdne se v rámci 6. ročníku architektonického festivalu Open House Praha znovu otevře veřejnosti kostel sv. Anny...

Více

Koncert Collegia 1704

Díky již tradiční a o to krásnější spolupráci se špičkovým souborem Collegium1704 i za podpory Nadace Dagmar a Václava Havlových...

Více

Výstava fotografií "Z Hrádečku na H…

Pro velký zájem veřejnosti a obzvlášť školní mládeže otevřeme opětovně výstavu nazvanou Z Hrádečku na Hrad. Fotografie vystavené v listopadu 2019 se těšily...

Více

Blíží se Mikulášský charitativní bazar

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 připravuje již 15. ročník Mikulášského charitativního bazaru, který se bude konat tradičně 5. prosince...

Více

Výstava fotografií "Z Hrádečku na H…

30. výročí sametové revoluce si Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 připomene výstavou fotografií "Z Hrádečku na Hrad", kterou...

Více

Světlo pro Světlušku

Pražskou křižovatku opět rozsvítilo „Světlo pro Světlušku“. Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je již tradičním partnerem tohoto charitativního...

Více

Tipy

  umeni pro vh